Help me...! Different interfaces based on devices?

Ngày đặc biệt trong năm Nhuận: Ý nghĩa ngày 29/2

Ngày 29 tháng 2 là ngày rất đặc biệt trong năm bởi vì không phải năm nào nó cũng xuất hiện. Mà ngày này xuất hiện theo chu kỳ bốn năm một lần với ý nghĩa riêng của nó.

Năm Nhuận là năm như thế nào

Định nghĩa về năm Nhuận có hai loại, đó là năm Nhuận lịch dương và năm Nhuận lịch âm dương. Nhưng tại sao lại có năm Nhuận và cụ thể hình thành cách nói năm nhuận hay việc có năm nhuận, phần dưới đây chỉ có thể giải thích một phần, càng cụ thể cần thông qua xem

Năm Nhuận dương lịch

Năm Nhuận dương lịch xuất hiện cũng vì nguyên nhân tương tự như năm Nhuận âm lịch, điều chỉnh thời gian. Tuy nhiên, chu kỳ năm của dương lịch là 365 ngày, xấp xỉ chính xác với chu kỳ quay, chỉ sai lệch 5 giờ 49 phút và 12 giây tất cả. Số thời gian thiếu này cứ bốn năm thì có thể tính được thành một ngày, cho nên năm Nhuận dương lịch sẽ có chu kỳ nhuận là bốn năm một lần và năm nhuận chỉ có thêm một ngày.

Năm Nhuận âm lịch

Năm Nhuận âm lịch là loại năm nhuận của bộ lịch âm hoặc chính xác hơn là lịch âm dương. Trong năm nhuận, bộ lịch năm sẽ nhiều hơn một tháng nào đó khiến cho trong lịch năm có tất cả 13 tháng. Tháng này sẽ là tháng trùng theo thứ tự chu kỳ nhuận mà không phải tên là tháng 13.

Nguyên do nhiều lên một tháng trong năm để thành năm nhuận này đó là vì sự điều chỉnh thời gian của lịch âm. Các tháng trong năm của lịch âm chỉ có 29 hoặc 30 ngày, như vậy tổng 12 tháng trong năm của lịch âm chỉ có 354 ngày tất cả. Mà chu kỳ thời gian một năm sẽ có khoảng 365 ngày, cho nên tháng lịch âm sẽ thiếu ngày không đủ để kết thúc năm. Cứ ba năm một lần sẽ có một năm Nhuận, nhiều thêm một tháng có thể giải quyết sự sai lệch thời gian này.

Âm lịch hoặc còn gọi lịch âm dương là loại lịch hiện nay ít được dùng và vô cùng phức tạp, ẩn chứa nhiều điều sâu xa.

Ý nghĩa ngày 29/2

Tại sao lại có ngày Nhuận

Chu kỳ cứ bốn năm một lần sẽ có một năm có ngày 29 tháng 2. Như đã nói ở trên, nguyên nhân sinh ra năm Nhuận chính là vì hoàn chỉnh thời gian, điều chỉnh sự sai lệch.

Chu kỳ thời gian năm không phải số chẵn nên không thể tính hết vào trong một năm theo chu kỳ của nó, nhất định phải để dư ra. Nhưng số dư này nếu hàng năm đều có mà cộng lại sẽ thành một con số lớn, chênh lệch thời gian càng nhiều. Bởi vậy, hàng năm chu kỳ cứ bốn năm một lần dư ra số thời gian có thể biến thành xấp xỉ một ngày, thêm vào trong lịch để thời gian năm và các quỹ đạo chu kỳ trở nên chính xác.

Nếu không có ngày Nhuận, thời gian sẽ bị sai lệch và thời gian mùa, thời tiết cũng trở nên không có cách định chính xác.

4 năm sinh nhật 1 lần

Ngày Nhuận bốn năm mới xuất hiện một lần là ngày 29 tháng 2. Bởi vậy, nếu có ai sinh vào ngày 29 tháng 2 này thì vào năm không phải năm nhuận, sẽ ăn sinh nhật vào ngày nào? Cho nên, người sinh vào ngày 29 tháng 2 chỉ có thể ăn sinh nhật 4 năm một lần.

Đương nhiên, cũng có người lựa chọn những ngày khác như 28 tháng 2 hoặc 1 tháng 3 để ăn sinh nhật thay vào những năm không nhuận. Nhưng ngày sinh nhật sính thức 29 tháng 2 thì chỉ có 4 năm 1 lần mà thôi.

Phim ngày 29 tháng 2

Phim ngày 29 tháng 2

Ngày 289 tháng 2 rất đặc biệt, cho nên nó cũng là một chủ đề thú vị để bàn tán. Chủ đề này cũng được dùng để xây dựng một bộ phim, với ngày xuất hiện rất đặc thù 4 năm chỉ có 1 lần nó được dùng để dựng một bộ phim kinh dị. Bộ phim kinh dị của Hàn Quốc này có nội dung khá hay xoay quanh sự kiện tai nạn luôn xảy ra vào ngày 29 tháng 2 bốn năm một lần ở một nơi, nội dung rất đáng để xem.

Liên hệ: http://vansu.net
Hoặc mail: lienhe@vansu.net
Địa chỉ: Cao Lỗ, Uy Nỗ, Đông Anh, Hà Nội
Điện thoại: 01653529856

If you want to use Famo.us, Ionic or other tools for special build for then the best way is going to setup another Meteor app from your classical web one. Since you will be sharing servers you can put your collections definitions and server side under a symlinked folder or shared package to make it easier to share the server code which will be the same. Client code is going to be different by definition between web and Cordova with Ionic/… so with the exception of utility functions (which you can share in the same way) things are going to be different.

It really depends on what is your goal and which approach are you the most comfortable with. Personally I would establish symlinks for server and shared folders.

Those are my thoughts, but it has been a few years that I used Meteor with Cordova.