How to count the number of records with the same value in data collection


#1

Hi I have a collection of such data:

{ "_id" : "uCL87yuJ6s4YEbbNQ", "mrkPoradaData" : "09/21/2015 11:17 AM", "mrkPoradaHasloPrzedmiotowe" : "ubezpieczeniowa", "mrkPoradaRodzajPorady" : "ustna", "mrkPoradaSposobUdzieleniaPorady" : "internet", "mrkPoradaLp" : 1 }
{ "_id" : "EioktQ35byK8XPwbT", "mrkPoradaData" : "09/21/2015 11:19 AM", "mrkPoradaHasloPrzedmiotowe" : "finansowa (inne niż ubezpieczeniowa)", "mrkPoradaRodzajPorady" : "sporządzenie pisma", "mrkPoradaSposobUdzieleniaPorady" : "osobicie", "mrkPoradaLp" : 2 }
{ "_id" : "X6KvLcspEQKtJrFtu", "mrkPoradaData" : "09/21/2015 11:27 AM", "mrkPoradaHasloPrzedmiotowe" : "remontowo-budowlana", "mrkPoradaRodzajPorady" : "wzór pisma", "mrkPoradaSposobUdzieleniaPorady" : "telefonicznie", "mrkPoradaLp" : 3 }
{ "_id" : "TkAg8shdgQsoJuefe", "mrkPoradaData" : "09/21/2015 11:43 AM", "mrkPoradaHasloPrzedmiotowe" : "pocztowa", "mrkPoradaRodzajPorady" : "interwencja - wyjaśnienie telefoniczne", "mrkPoradaSposobUdzieleniaPorady" : "osobicie", "mrkPoradaLp" : 4 }
{ "_id" : "njFXYznRPpokJQviG", "mrkPoradaData" : "09/21/2015 11:43 AM", "mrkPoradaHasloPrzedmiotowe" : "wyposażenie wnętrz", "mrkPoradaRodzajPorady" : "ustna", "mrkPoradaSposobUdzieleniaPorady" : "internet", "mrkPoradaLp" : 5 }

How to count the number of records in the collection of data that the “mrkPoradaSposobUdzieleniaPorady” have value “internet”.


#2
yourCollectionName.find({ "mrkPoradaSposobUdzieleniaPorady": "internet" }).count();