React makes you sad

Fellow meteorites might enjoy this: https://github.com/gaearon/react-makes-you-sad

3 Likes

Now this… Great read.